222
Ehituse projektijuht
Töötukassa vahendatud pakkumised

Lisakirjeldus

Töökoha põhieesmärgiks on Lääneranna valla arendusprojektide teostumise tagamine, sh projektdokumentatsiooni tellimine, ehitusprojektide ettevalmistamine, kontrollimine ja elluviimine ning tellija esindamine sõlmitud lepingute täitmisel

Tööandja nimi

Lääneranna Vallavalitsus

Tööülesanded

• Lääneranna valla arendusprojektide tulemuslik elluviimine, sh tööprotsessi kavandamine, juhtimine, töö koordineerimine ja kontroll;
• arendusprojektide projekteerimistööde korraldamine, sh lähteülesande koostamine;
• rahastamistaotluste koostamine, sh kaasnevate uuringute tellimise korraldamine;
• riigihangete tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamine ja hangete menetlusprotsessides osalemine;
• omanikujärelevalve korraldamine;
• planeeringute, uuringute ja projekteerimiste;
• lähteülesannete koostamine ja protsesside juhtimine
• tehnilise dokumentatsiooni haldamine, aruandluse esitamine;
• suhtlemine tellija, projekteerija, ehitusjärelevalve ja teiste ametiasutustega;
• administratiivtööd, lubade ja kooskõlastuste, aktide ja täitedokumentatsiooni protsessi juhtimine;
• oma pädevuse piires ja töövaldkonna osas vallavalitsuse ja volikogu istungitel osalemine ning ettekannete tegemine.

Haridustase

bakalaureus

Nõutud keeleoskus

  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik
  • EN, kõne: B1, kiri: B1

Muud nõuded

Ootused kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitavalt ehitusalane);
• eelnev töökogemus ehitusvaldkonnas;
• teadmisedvaldkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
• teadmised arendusprojektide juhtimisest;
• kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
• oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel ning ühe võõrkeele valdamist suhtlustasemel.

Omalt poolt pakume

• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
• tervise- ja spordikulude kompenseerimist, ametialaseid täiendkoolitusi;
• puhkust 35 päeva

Kandideerimise info

Kandideerimisavaldusele lisada: • CV • haridust tõendava dokumendi koopia • motivatsioonikiri enda rollist kohalikus omavalitsuses töötamiseks • palgasoov

Tähtaeg: 16.06.2024

Töösuhte kestus: tähtajatu

Vajalikud dokumendid

  • CV
  • motivatsioonikiri
Selle ametikoha keskmise palga info leiad aadressilt palgad.ee.

Asukoht

    Lihula, Pärnumaa, Eesti
    Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Urmas Osila
56918606

Ettevõtte kodulehthttps://www.laanerannavald.ee

Sarnased töökuulutused:

Ehituse projektijuht
Töötukassa vahendatud pakkumised
Tallinn

Tähtaeg: 21.06.2024
Projektijuht
GBS Produkter AS
Norra

Tähtaeg: 28.06.2024
projektijuht
Taastuvenergia OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 20.06.2024