2536
Kohta - Järve Järve Kool otsib õppejuhti
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohta - Järve Järve Kool otsib õppejuhti
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohta - Järve Järve Kool otsib õppejuhti
Kohtla-Järve Järve Kool

Kohta - Järve Järve Kool otsib õppejuhti

Kohtla-Järve Järve Kool

Tööülesannete kirjeldus

Otsime õpikogukondades õppimise eestvedajat, esiõppijat, kes juhib põhikooli õppekava arendamist ja loomist, koostöist töökultuuri väärtustavat ja teadus ja tõenduspõhist õpikäsitlust toetavat head kolleegi.

Omalt poolt pakume

Kandideerimisdokumendid on avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ning motivatsioonikiri "Mina, Kohtla Järve Kooli väärtuse kandja"
BrutokuupalkBruto kuusAlates  € 3250

Asukoht

    Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, Eesti
    Katse 2
  • Kaugtöö võimalus

Tööaeg

  • Täistööaeg
  • Paindlik tööaeg

Oskused

 Koostöö ja partnerlus Suhtlemisoskus Initsiatiiv Personalitöö õppimisvõime

Keeled

  •  Eesti
Kontaktisik
Tarmo Post
5225144
Kohta - Järve Järve Kool on Kohtla-Järvel asuv eesti kool, mis tähistas 2022. aastal 100. sünnipäeva. Kool muutus alates 2019. aasta septembrist põhikooliks, alates 01.09.2022 riigikooliks. 

Sellel õppeaastal alustasime kogupäevakooliga 1. klasside õpilastele. Kogupäevakooli eesmärk on mitmekesistada õppetööd, luua paremad võimalused õpilaste õpimotivatsiooni suurendamiseks ja õpitulemuste parandamiseks. Pärast koolitunde on õpilastel võimalus päeva jätkata oma koolis. Kogupäevakoolis ühendatakse õppekavajärgne õppimine ja huvitegevus üheks tervikuks. 

Kogupäevakooli sidusime Eesti Olümpiakomitee projektiga Sport koolis. Lisaks meie õpetajate poolt antavatele kehalise kasvatuse tundidele jagavad sellel aastal õpilastele liikumisrõõmu ja tutvustavad erinevaid spordialasid BC Hito ja jalgpalliklubi Noova.  

I klassides hakkasime rakendama üldõpetuse metoodikat: koolipäevas ei eristata ainetunde, keskendutakse teemadele, mida tavapäraselt õpetatakse erinevates õppeainetes ja mille ümber lõimitakse kogu õppetegevus. Üldõpetusliku tööviisi eesmärk on õpetada õpilast seostama erinevaid teadmisi, oskusi ja väärtusi, õppimine on elulähedasem, mitmekesisem praktilisem. 

Sel õppeaastal käivitasime valikainete süsteemi. 2.- 7. klassi õpilastel ja 9.klassi õpilastel on lisaks riikliku õppekava kohustuslikele tundidele valida endale õppeaineid, mis neid huvitab. Valikute tegemise oskus ja sellega kaasneva vastutuse kogemine on oluline noore inimese edasistes õpingutes. Samuti annab erinevate valikainete õppimine võimaluse proovida oma võimeid ja huvisid erinevate valdkondades, mis on oluline õpitee jätkamisel pärast põhikooli õpinguid. Ühes õppeaastas saab õpilane valida kaks valikainet.

Teise võõrkeelena on nüüd võimalik õppida ka saksa keelt. Liiklusõpetus ja loovtöö kirjutamise kursus on nüüdsest kohustuslikud õppeained. 

Koolil on head sportimistingimused: meil on oma staadion, suusavarustus ning ka jalgrattapark, oleme liitunud Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga. Kõikides klassides on interaktiivsed tahvlid, meil on kaks arvutiklassi, kodunduse klass sai uue sisustuse ning loodud sai ka keraamikaklass. 

Koolil on suurepärased tingimused mitmekesiseks õppetööks!

Ettevõtte kodulehthttps://jarve.edu.ee

Sarnased töökuulutused:

Õppejuht
Töötukassa vahendatud pakkumised
Harjumaa
€ 2300 – 2500
Tähtaeg: 24.06.2024
HEVKO (haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija)
Töötukassa vahendatud pakkumised
Tartu

Tähtaeg: 05.07.2024
Lasteaiaõpetaja
Tallinna Lasteaed Südameke
Tallinn
€ 1820
Tähtaeg: 05.07.2024