1536
Kohta - Järve Järve Kooli õppekorraldusspetsialist
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohta - Järve Järve Kooli õppekorraldusspetsialist
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohta - Järve Järve Kooli õppekorraldusspetsialist
Kohtla-Järve Järve Kool

Kohta - Järve Järve Kooli õppekorraldusspetsialist

Kohtla-Järve Järve Kool

Ootused kandidaadile

 • erialane haridus (vähemalt bakalaureusekraad)
 • soovi töötada õpilastega ja tahet panustada noorte haridusse
 • loovus ja digipädevused;
 • sisemist motivatsiooni, avatud meelt ja koostöö väärtustamist;
 • aktiivset osavõttu kooli üldtegevustest ning panustamist kooli arengusse,
 • leiad igale probleemile mitu lahendust, mitte igale lahendusele mitu probleemi

Tööülesannete kirjeldus

Õppekorraldusspetsialist aitab kaasa kooli õppetöö igapäevasele toimimisele, sh:
 1. korraldab vajadusel õpetajate asendamise, õpperühmade ühendamise, õpperuumide vahetuse;
 2. aitab korraldada õppekäike;
 3. aitab külalislektoreid; 
 4. aitab koostöös huvijuhiga korraldada õppetegevusega seotud üritusi; 
 5. korraldab õpilaste registreerimist eksamitele ning põhikooli eksamite ettevalmistamist ja läbiviimist; 
 6. koostab tunniplaane; 
 7. korraldab vabade õpperuumide kasutust koolipäeva ajal;
 8. vajadusel asendab ka ise tunde;
 9. kogub infot tunnustatavate õpilaste kohta; 
 10. sisestab Stuudiumi infot ning teeb vajalikke väljavõtteid;
 11. valmistab ette ja protokollib õppenõukogu otsused;  
 12. valmistab ette ja trükib lõputunnistused;
 13. korraldab tagasiside küsimist õpilastelt ja kooliperelt;
BrutokuupalkBruto kuus  € 1800 - 2000

Lisahüved: - Kohta - Järve Kool pakub mõnusat kaasalöömist kooli arendus - ja isikliku arengu programmis; - Tasuta ujumisvõimalust Wiru Spordikeskuses, - Mõistlikku töökoormust ja mentori õlatunnetust;

Asukoht

  Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, Eesti
  Katse 2

Tööaeg

 • Täistööaeg
 • Paindlik tööaeg

Oskused

 Koostöö ja partnerlus Kohusetundlikus Personalitöö õppimisvõime

Keeled

 •  Eesti
Kontaktisik
Tarmo Post
5225144

Järve Kool on Kohtla-Järvel asuv eesti kool, mis tähistas 2022. aastal 100. sünnipäeva.
Kool muutus alates 2019. aasta septembrist põhikooliks, alates 01.09.2022 riigikooliks. 

Sellel õppeaastal alustasime kogupäevakooliga 1. klasside õpilastele. Kogupäevakooli eesmärk on mitmekesistada õppetööd, luua paremad võimalused õpilaste õpimotivatsiooni suurendamiseks ja õpitulemuste parandamiseks. Pärast koolitunde on õpilastel võimalus päeva jätkata oma koolis. Kogupäevakoolis ühendatakse õppekavajärgne õppimine ja huvitegevus üheks tervikuks. 

Kogupäevakooli sidusime Eesti Olümpiakomitee projektiga Sport koolis. Lisaks meie õpetajate poolt antavatele kehalise kasvatuse tundidele jagavad sellel aastal õpilastele liikumisrõõmu ja tutvustavad erinevaid spordialasid BC Hito ja jalgpalliklubi Noova.  

I klassides hakkasime rakendama üldõpetuse metoodikat: koolipäevas ei eristata ainetunde, keskendutakse teemadele, mida tavapäraselt õpetatakse erinevates õppeainetes ja mille ümber lõimitakse kogu õppetegevus. Üldõpetusliku tööviisi eesmärk on õpetada õpilast seostama erinevaid teadmisi, oskusi ja väärtusi, õppimine on elulähedasem, mitmekesisem praktilisem. 

Sel õppeaastal käivitasime valikainete süsteemi. 2.- 7. klassi õpilastel ja 9.klassi õpilastel on lisaks riikliku õppekava kohustuslikele tundidele valida endale õppeaineid, mis neid huvitab. Valikute tegemise oskus ja sellega kaasneva vastutuse kogemine on oluline noore inimese edasistes õpingutes. Samuti annab erinevate valikainete õppimine võimaluse proovida oma võimeid ja huvisid erinevate valdkondades, mis on oluline õpitee jätkamisel pärast põhikooli õpinguid. Ühes õppeaastas saab õpilane valida kaks valikainet.

Teise võõrkeelena on nüüd võimalik õppida ka saksa keelt. Liiklusõpetus ja loovtöö kirjutamise kursus on nüüdsest kohustuslikud õppeained. 

Koolil on head sportimistingimused: meil on oma staadion, suusavarustus ning ka jalgrattapark, oleme liitunud Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga. Kõikides klassides on interaktiivsed tahvlid, meil on kaks arvutiklassi, kodunduse klass sai uue sisustuse ning loodud sai ka keraamikaklass.

Ettevõtte kodulehthttps://jarve.edu.ee

Sarnased töökuulutused:

Kriminaalhooldusametnik
Tallinna Vangla
Ida-Virumaa
€ 2000
Tähtaeg: 23.06.2024
Projektikoordinaator
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
Eesti

Tähtaeg: 14.07.2024
Sihtfinantseerimise strateegilise planeerimise nõunik
Kliimaministeerium
Tallinn

Tähtaeg: 10.07.2024