259
Kommunaalmajanduse- ja heakorraspetsialist
Töötukassa vahendatud pakkumised

Kommunaalmajanduse- ja heakorraspetsialist

Töötukassa vahendatud pakkumised

Lisakirjeldus

Kommunaalmajanduse- ja heakorraspetsialisti ametikoha eesmärk on heakorraalase tegevuse, kommunaalmajanduse ning linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Loksa linnas.

Tööandja nimi

Loksa Linnavalitsus

Tööülesanded

- linnavaraga seotud toimingute teostamine (linnavara omandamise, kasutusse andmise, võõrandamise, mahakandmise ettevalmistamine ja korraldamine jms);
- linna sildade, teede ja tänavate korrashoiu ning liikluskorralduse alase töö korraldamine;
- linna heakorratöötajate juhendamine ja töö korraldamine;
- linnas peetavate lemmikloomade üle arvestuse pidamine, hulkuvate loomadega tegelemine;
- välireklaami paigalduslubade menetlemine ja välireklaami ekraanide haldus;
- linna soojamajanduse, veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud kohalike omavalitsuse ülesannete täitmine.

Nõutud keeleoskus

  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik
  • RU, kõne: B2, kiri: B2, kohustuslik

Muud nõuded

Kommunaalmajanduse- ja heakorraspetsialisti peab:
* tundma tööks vajalikke õigusakte ning oskama neid kasutada;
* vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele;
* olema avatud koostööks ning väga hea suhtlemisoskusega, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud; suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Omalt poolt pakume

* huvitavat ja vaheldusrikast tööd
* võimalus eneseteostuseks

Kandideerimise info

Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga kommunaalmajanduse ja heakorraspetsialist hiljemalt 16.06.2024.a e-posti aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.

Tähtaeg: 16.06.2024

Töösuhte kestus: tähtajatu

Vajalikud dokumendid

  • CV
  • motivatsioonikiri
Selle ametikoha keskmise palga info leiad aadressilt palgad.ee.

Asukoht

    Loksa, Harjumaa, Eesti
    Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 45

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Karin Kask
+372 603 1253

Ettevõtte kodulehthttp://www.loksalinn.ee

Sarnased töökuulutused:

Dokumendihaldur
Shore Link OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 16.06.2024
Haldusspetsialist
Elering AS
Tallinn

Tähtaeg: 15.06.2024
Rakvere teenindusbürooo juhtivspetsialist
Transpordiamet
Rakvere

Tähtaeg: 20.06.2024