345
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Laste ja perede heaolu peaspetsialist (Ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks)
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Kohtla-Järve Linnavalitsus

Laste ja perede heaolu peaspetsialist (Ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks)

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Sobiva kandidaadi eelduseks on:


 • lastekaitsetöötaja erialane ettevalmistus ja kõrgharidus. Hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid

Tööülesannete kirjeldus

 • laste ja perede nõustamine sotsiaal- ning laste ja perede heaolu küsimustes, sh toetustest, teenustest, seaduslikest õigustest ja protseduuridest
 • lapse abivajaduse hindamise läbiviimine, otsuse tegemine juhtumikorralduse algatamiseks või algatamata jätmiseks või juhtumi edastamiseks pädevale ametiisikule
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) andemete kandmine ja juhtumite menetlemine
 • aidata kaasa vanemate vaheliste vaidluste lahendamisele lapsi puudutavates küsimustes  hooldusõiguse peatamise, piiramise või ära võtmisel ning eestkoste määramisel kohtu jaoks vastavate materjalide ettevalmistamine ning edastamiseks oma teenistuse juristile
 • eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine (linna eestkostel olevate laste elu, asendushoolduse ja järelhoolduse korraldamine)
 • võrgustikutöö korraldamine ja võrgustikutöös osalemine
 • Kohtla-Järve linnas ennetustöö tegemine lastega peredega
 • muude vahetu juhi, sotsiaalvaldkonna abilinnapea või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine

Omalt poolt pakume

sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, põhipalka summas 2000 eurot (bruto), puhkust 35 kalendripäeva ning STEBBY platvormi kasutamise kompensatsiooni.

Sobiva kandidaadi eelduseks on

 • lastekaitsetöötaja erialane ettevalmistus ja kõrgharidus. Hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid.

Kandideerimise informatsioon

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna Laste ja perede heaolu peaspetsialist, tähtajalinejärgmised dokumendid: CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee
Dokumentide esitamise viimane päev on 7. mai 2024. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal. Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel. 

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
 • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
 • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
 • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
 
 
BrutokuupalkBruto kuus  € 1800 - 2000

Lisahüved: Katseajal 1800 eurot (bruto)

Asukoht

  Ida-Virumaa, Eesti
  Keskallee 19, Kohtla-Järve

Tööaeg

 • Täistööaeg

Oskused

 täpne ja pead kinni tähtaegadest lastekaitse- ja asendushoolduse valdkonna tundmine Lastega töötamine sotsiaaltöö või lastekaitsealane haridus;

Keeled

 •  Eesti
 •  Vene
Kontaktisik
Maie Kiik

Sarnased töökuulutused:

Ida-Virumaa täiskasvanuhariduse koordinaator
Haridus- ja Noorteamet
Ida-Virumaa

Tähtaeg: 22.05.2024
Teenuse koordinaator
Politsei- ja Piirivalveamet
Jõhvi

Tähtaeg: 31.05.2024
Sotsiaalvaldkonna koordinaator
PersonaliDisain OÜ klient
Jõhvi

Tähtaeg: 10.06.2024