322
Lastekaitsespetsialist
Töötukassa vahendatud pakkumised

Tööandja nimi

Maardu Linnavalitsus

Tööülesanded

Lastekaitse peaspetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on laste seadusega tagatud õiguste, huvide kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.
- Laste kaitsealase töö korraldamine Maardu linnas.
- Juhtumite lahendamine lähtuvalt kliendi ja sotsiaalse probleemi spetsiifikast, elektroonilise andmebaasi STAR täitmine.
- Lastega seotud menetlustes osalemine.
- Eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine.
- Lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine.
- Erivajadustega laste hoolekande korraldamine.

Kasuks tuleb varasem töökogemus lastega ja peredega töötamisel.

Haridustase

bakalaureus

Nõutud keeleoskus

  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik
  • RU, kõne: B2, kiri: B2, kohustuslik

Muud nõuded

- Tööks vajalike õigusaktide tundmine, nende kasutamise oskus, kohaliku omavalitsuse asutuste asjaajamiskorralduse tundmine.
- Ametikohal vajalike arvutiprogrammide sealhulgas vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ja andmekogude ning bürootehnika kasutamise oskus.
- Oskus töötada iseseisvalt ja initsiatiivikalt.
- Töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega.
- Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise, selle kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest.
- Suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise võime
Kasuks tuleb varasem töökogemus lastega ja peredega töötamisel.

Omalt poolt pakume

- 35 kalendripäeva põhipuhkust + 3 tervisetaastamise päeva aastas palgasäilitamisega.
- tervisespordikulude hüvitamist.
- stabiilset tööd.
- huvitavat töövaldkonda ja põnevaid väljakutseid.
- sõbralikku ja toetavat meeskonda.
- enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
- ühisüritusi.

Kandideerimise info

Tähtaeg: 04.03.2024

Töösuhte kestus: tähtajatu

Selle ametikoha keskmise palga info leiad aadressilt palgad.ee.

Asukoht

    Maardu, Harjumaa, Eesti
    Harju maakond, Maardu linn

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Janika Seppor
+372 606 0710
Maardu Linnavalitsus.

Ettevõtte kodulehthttp://maardu.kovtp.ee

Sarnased töökuulutused:

Konsultant
Sotsiaalkindlustusamet
Tallinn
€ 2000
Tähtaeg: 21.04.2024
Lapse heaolu spetsialist
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Tallinn

Tähtaeg: 15.04.2024
Sotsiaalteenuste vanemspetsialist
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Tallinn

Tähtaeg: 15.04.2024