222
Vastseliina Muusikooli direktor
Töötukassa vahendatud pakkumised

Vastseliina Muusikooli direktor

Töötukassa vahendatud pakkumised

Tööandja nimi

Võru Vallavalitsus

Tööülesanded

• Kooli arengu planeerimine ja kinnitatud arengukava elluviimine – kooli strateegiline juhtimine
• Õppe- ja kasvatustegevuse arendamine, planeerimine ja juhtimine
• Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alane sisehindamine
• Kooli sisekontrolli süsteemi väljaarendamine
• Koolile vajalike tehingute sõlmimine seadustes sätestatud ülesannete täitmiseks
• Eelarveliste vahendite planeerimine ja kasutamine
• Kooli avalike suhete ja koostöö juhtimine
• Kooli komplekteerimine kvalifikatsiooninõuetele vastava personaliga
• Kooli töötajate tasakaalustatud arendamine ja motiveerimine
• Kooli pedagoogilise ja administratiivse personali arvestus
• Asjaajamise ja arhiivitöö korralduse planeerimine, organiseerimine, kontrollimine ja arendamine
• Toimingud varaga
• Muud pädevusvaldkonda kuuluvad tegevused

Haridustase

kutseharidus keskharidusega

Nõutud keeleoskus

  • EN, kõne: A2, kiri: A2
  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik

Omalt poolt pakume

• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• toredaid ja toetavaid kolleege
• kaasaegset töökeskkonda
• enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi

Kandideerimise info

Dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 6. märtsiks 2024 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga Vastseliina Muusikakooli direktori konkurss. Lisainformatsioon: Piret Otsatalu, piret.otsatalu@voruvald.ee, tel +372 520 3908 Ametijuhend on leitav Võru Vallavalitsuse kodulehelt: www.voruvald.ee

Tähtaeg: 06.03.2024

Töösuhte kestus: tähtajatu

Vajalikud dokumendid

  • CV
  • motivatsioonikiri
  • muu
Selle ametikoha keskmise palga info leiad aadressilt palgad.ee.

Asukoht

    Võrumaa, Eesti
    Võru maakond, Võru vald, Vastseliina alevik, Petseri tn 6

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Ester Valgemäe
7999361

Sarnased töökuulutused:

Volkswagen Marketing and PR Specialist | Estonian Speaking
Moller Baltic Import SE
Tallinn

Tähtaeg: 29.02.2024
Office Administrator
Gunvor Services AS
Tallinn

Tähtaeg: 15.03.2024
sekretär-juhiabi
Keeltekeskus Kaja
Tallinn
€ 750 – 950
Tähtaeg: 25.02.2024