1072
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja direktor
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Kohtla-Järve Linnavalitsus

Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja direktor

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Ootused kandidaadile

 • Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • Juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
 • Eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel.

Tööülesannete kirjeldus

Võtame tööle direktori, kelle ülesanne on tagada huvikooli tulemuslik töö, vastutada huvikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Direktori peamised tööülesanded vastavalt asutuse põhimäärusele:
 • teeb huvikooli kasuks linnavalitsuse nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
 • juhatab huvikooli õppenõukogu;
 • tagab huvikooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
 • sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud huvikoolitöötajatega;
 • kinnitab huvikooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
 • kinnitab huvialade õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
 • koostab huvikooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja linnavalitsusele kinnitamiseks;
 • esitab vähemalt üks kord aastas huvikooli tegevuse aruande huvikooli hoolekogule ja linnavalitsusele või tema poolt volitatud ametiisikule;
 • tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 • lahendab muid huvikooli seadusega, huvikooli põhimäärusega ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi.

Omalt poolt pakume

 • Kaasaegseid töötingimusi
 • Toetavaid kolleege
 • 56 kalendripäeva põhipuhkust

Kandideerimise info

Kandideerijatel esitada:
1) kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
2) elulookirjeldus (CV);
3) esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4) visioon asutuse arenguvõimaluste kohta ja motivatsioonikiri asutuse direktorina (max. ühel A4 lehel);
5) kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel tuleb esitada C1-taseme keeleoskust   tõendav dokument või selle koopia.
6) muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.
 
Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märksõnaga Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja direktor saata e-posti aadressil: cv@kjlv.ee või julia.koiv@kjlv.ee. 
 
Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena, kandideerimisavaldus, CV ja visioon ja motivatsioonikiri esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja direktor aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.
 
Dokumentide esitamise tähtaeg: 01. märts 2024. a.
 
Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.
 
Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
•             Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
•             Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•             Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•             Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o            värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o            paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o            kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•             Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
BrutokuupalkBruto kuusAlates  € 2200

Asukoht

  Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, Eesti
  Keskallee 31, 30328

Tööaeg

 • Täistööaeg

Oskused

 Projektijuhtimine Finantsanalüüs juhtimiskogemus planeerimise oskus Iseseisvus meeskonnatöö otsustusjulgus

Keeled

 •  Inglise
 •  Eesti
 •  Vene
Kontaktisik
Julia Kõiv
+372 58854000

Ettevõtte kodulehthttps://kjloomemaja.ee/et/

Sarnased töökuulutused:

Tehnoloogiaõpetuse õpetaja
Töötukassa vahendatud pakkumised
Narva-Jõesuu
€ 955 – 955
Tähtaeg: 05.05.2024
Osakonnajuhataja
Sotsiaalkindlustusamet
Eesti

Tähtaeg: 25.04.2024
Müügikonsultant
Kärcher OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 18.04.2024