279
Kaitseressursside Amet
Teabeohvitser (asenduskoht)
Kaitseressursside Amet
Kaitseressursside Amet

Teabeohvitser (asenduskoht)

Kaitseressursside Amet

BrutokuupalkBruto kuusAlates  € 2600

Asukoht

    Tartumaa, Eesti
    Luunja

Tööaeg

  • Tähtajaline
Kontaktisik
Richard Lemendik
2. jalaväebrigaad on kergejalaväeüksus, mille kõik struktuuriüksused koosnevad reservväelastest v.a staabid, mis on valdavalt mehitatud tegevväelastega. Brigaadi koosseisu kuulub ligikaudu 5000 inimest, keda koolitatakse välja eelkõige Lõuna-Eesti kaitsmiseks. 2JVBr suudab tagada enda pioneeri-, suurtüki-, õhutõrje-, luure-, tankitõrjevõimekuse ja logistilise teenindamise.