741
Teadus- ja arendusjuht
Eesti Kirjandusmuuseum
Teadus- ja arendusjuht
Eesti Kirjandusmuuseum
Teadus- ja arendusjuht
Eesti Kirjandusmuuseum

Teadus- ja arendusjuhtEesti Kirjandusmuuseum

Ootused kandidaadile

 • soovitavalt doktorikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon
 • teadustöö ja teadusprojektide juhtimise kogemus
 • juhtimiskogemus vähemalt 3 aastat
 • organisatsiooni ressursside juhtimise kogemused
 • teadmised teadus- ja arendustegevuse valdkonna seadusandlusest
 • rahvusvaheliste projektitaotluste kirjutamise ja läbiviimise kogemused
 • suurürituste korraldamise kogemused
 • hangete läbiviimise kogemused
 • tahe aktiivselt oma valdkonda arendada
 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus
 • on tugev ja selge nägemusega teadlane, kellel on oma uurimisvaldkond, millega ta saab võimalusel jätkata
 • eesti ja inglise keele väga hea valdamine kõnes ja kirjas, kasuks tuleb vene keele oskus

Tööülesannete kirjeldus

Eesti Kirjandusmuuseumi teadus- ja arendusjuht

 • kujundab asutuse teadus- ja arendustegevuse strateegia ning viib ellu direktori ja teadusnõukogu visiooni, koordineerib asutuse teadusnõukogu tööd, korraldab asutuse teadus- ja arendustegevuse aruandlust, välishindamist ja rahvusvahelist koostööd
 • kavandab asutuse teadus- ja arendustegevuse eesmärkide saavutamiseks vajalikud tugitegevused ning vahendid, korraldab teadus- ja arendustegevuse tegevustoetuse taotlemise ja aruandluse ning kujundab põhimõtted rahastuse eesmärgipäraseks kasutamiseks
 • korraldab teadus- ja arendustegevuse valdkonda puudutavate sisemiste regulatsioonide koostamise
 • teeb teadus- ja arendustegevusalast koostööd partnerasutustega Eestis ja maailmas, osaleb oma valdkonna arendustoimkondades, nõukogudes ja teistes esinduskogudes
 • kujundab EKM akadeemiliste töötajate karjäärimudeli, korraldab asutuse akadeemiliste töötajate valimised ning koostöös atesteerimiskomisjoniga akadeemiliste töötajate atesteerimise
 • aitab kujundada asutuse innovatsiooni ja tehnilise arenduse strateegia kooskõlas asutuse direktori, juhtkonna ning tehnilist oskusteavet omava üksusega, juurutab ja arendab eksperimentaalset lähenemist, abistab eksperimentide läbiviimisel ja otsib vajadusel selleks partnereid
 • täidab asutuse administraatori rolli Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS)

Omalt poolt pakume

 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • loomingulist eneseteostust humanitaaria tippuurimiskeskuses
 • tänapäevaseid töötingimusi
 • 42 puhkusepäeva ja muid kollektiivlepingust tulenevaid hüvesid
BrutokuupalkBruto kuusAlates  € 2400

Lisahüved: Tasuta parkimine, paindlik tööaeg.

Asukoht

  Tartu, Tartumaa, Eesti
  Vanemuise 42

Tööaeg

 • Täistööaeg
 • Paindlik tööaeg

Oskused

 Tulemustele orienteeritus Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendamise oskus Arendusprojektide juhtimine Juhtimine Pingetaluvus planeerimine

Keeled

 •  Inglise
 •  Eesti
Kontaktisik
Krista Ojasaar
5858 0190

Eesti Kirjandusmuuseum on paljude humanitaarteadusalaste andmebaasidega Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav teadusasutus


Ettevõtte kodulehthttp://www.kirmus.ee/

Sarnased töökuulutused:

Õppetöö spetsialist (asenduskoht)
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Tartu

Tähtaeg: 08.06.2023
Arendusnõunik
Statistikaamet
Eesti

Tähtaeg: 13.06.2023
Vanemspetsialist
Tartu Linnavalitsus
Tartu

Tähtaeg: 08.06.2023