298
Kaitseressursside Amet
Kompaniiveebel
Kaitseressursside Amet
BrutokuupalkBruto kuus  € 1900 - 2200

Asukoht

    Tallinn, Harjumaa, Eesti
    Tallinn

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Kalle Ots
Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid. Kaitseliidu ülesanne on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

Ettevõtte kodulehthttp://Kaitseliit.ee