379
Kaitseressursside Amet
Staabiallohvitser
Kaitseressursside Amet
Kaitseressursside Amet

StaabiallohvitserKaitseressursside Amet

BrutokuupalkBruto kuus  € 2100 - 2200

Asukoht

    Tallinn, Harjumaa, Eesti
    Tallinn

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Kalle Ots
Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid. Kaitseliidu ülesanne on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

Ettevõtte kodulehthttp://Kaitseliit.ee

Sarnased töökuulutused:

Sõjaväepolitsei menetleja
Kaitseressursside Amet
Tallinn
€ 2290
Tähtaeg: 06.10.2023
Rahvusvahelise koostöö koordineerja
Politsei- ja Piirivalveamet
Tallinn
€ 2400
Tähtaeg: 09.10.2023
Õppespetsialist
Sisekaitseakadeemia
Tallinn

Tähtaeg: 06.10.2023