682
Ehituse vanemprojektijuht
Ehituse vanemprojektijuht
Ehituse vanemprojektijuht
Yolo Group (Heathmont OÜ)
Ehituse vanemprojektijuht
Ehituse vanemprojektijuht

Ehituse vanemprojektijuhtYolo Group (Heathmont OÜ)

Ootused kandidaadile

 • Suurepärane eesti- ja inglise keele oskus nii kõne kui kirjakeeles.
 • Hea suhtleja ja inimestetundja.
 • Oskus kasutada Microsoft Office ja Project programme.
 • On motiveeritud ning algatusvõimeline.
 • On suuteline tegelema korraga ja tulemuslikult mitme erineva ülesandega ning omab oskusi oma ülesannete täitmisel meeskonnasiseseks ja meeskonnaväliseks suhtlemiseks.
 • On hea organiseerimisvõimega ning suuteline hoidma korras projektidega seotud dokumentatsiooni.
 • Vähemalt 7 aastat kogemust Eestis ehitusprojektide juhtimisel ja elluviimisel.
 • Baasteadmised Eestis ehitusvaldkonda reguleerivatest seadustest ja muudest õigusaktidest ning standarditest.
 • Kogemus äriprojektide (kinnisvaraarendus ja ehitus) elluviimisel.

Tööülesannete kirjeldus

 • Algatada, arendada, tagada ning säilitada koostöö tööandja/tellija omanike ning teiste kontaktisikutega, et lihtsustada projektidega seonduvaid tegevusi.
 • Juhtida ning juhendada teisi projektimeeskonna liikmeid projektide käigus.
 • Tegema koostööd meeskonna ning tööandja/tellija osanikega (omanikega) ehitustegevuse parima ja efektiivseima planeerimise, organiseerimise ning juhtimise tagamiseks. 
 • Juhtida ja/või assisteerida võimalike projektide eelarvete koostamist tööandja/tellija osanike jaoks.
 • Välja töötada ja fikseerida projekti eesmärgid, tegevuskava ning ehitusstandardid, mis jäävad ettevõtte sisekorrareeglistiku ning lepingunõuete piiridesse.
 • Ehitusplatsil viia meeskonnaga läbi nõupidamisi, et arutada ehitustöödega ning nendega seonduvaid toiminguid, kaebuseid ning ehitusega seonduvaid probleeme ning leida vajalikud lahendused ehitustööde tõrgeteta ja viivitusteta teostamiseks.
 • Kontrollida ja juhtida vastava projekti elluviimist ehitusplatsil tagamaks projekti elluviimise vastavalt tähtaegadele ning kehtestatud eelarvele.
 • Projekti elluviimise korraldamise käigus tuvastada ja uurida potentsiaalseid ohukohti kasutades riskianalüüsi ning rakendada meetmeid olukorra parandamiseks ja ohukohtade vältimiseks.
 • Esindada tööandjat/tellijat projekti - ning strateegiakoosolekutel.
 • Tegema koostööd sõlmitud lepingute osas otsuseid tegevate isikutega, et hallata lepingute finantsilist poolt, kaitsmaks maksimaalselt ning parimal võimalikul viisil tööandja/tellija huve ning samal ajal säilitama häid suhteid töövõtjatega.
 • Projekti lõpetamiseks vajalike vahendite hankimine, sh lepingute ülevaatamine ja nende osas ettepanekute tegemine.
 • Projektidega seotud lepingute juurde kuuluvate plaanide/jooniste ning lepingutingimuste vastavuse kontroll ning selgitamine halduspersonalile, töötajatele, klientidele ja töövõtjatele.
 • Hoida tööandja/tellija osanikke jooksvalt kursis projektidega seotud tööde edenemise, kulude ning ajagraafiku muudatustega.

Omalt poolt pakume

 • Igakuine spordikompensatsioon.
 • Tasuta jõusaali ja sauna kasutamise võimalus kontoris.
 • Vaba päev sünnipäeva puhul.
 • 3 tervisepäeva aastas.
 • Tasuta parkimine.
 • Tasuta puuviljad/kohv/karastusjoogid.
 • Loomasõbralik kontor.

Similar job ads:

Project manager
Swedbank AS
Tallinn

Deadline: 26.08.2022
Kinnisvara projektijuht
Fontes PMP
Tallinn

Deadline: 29.08.2022
PROJEKTIJUHT/TULEVANE COUNTRY MANAGER
CV-Online klient
Tallinn

Deadline: 11.09.2022